Klimat- och miljöprojekt

Inom ramen för Malmö stads klimat- och miljöarbete stödjer, utvecklar och samordnar vi många olika typer av projekt som ska leda till ett hållbart Malmö och ett ökat demokratiskt inflytande. Malmö stad deltar aktivt i många utvecklingsprojekt i syfte att ständigt föra fram hållbarhetsfrågornas värde.

I flikana nedan kan du läsa mer om våra klimat- och miljöprojekt som stödjer Malmö stads klimat- och miljöarbete.