$left
$middle

Publicerad 2019-05-14 11:32

Senast uppdaterad 2021-04-21 07:45

Ny möjlighet för finansiering av film med anknytning till Malmö

Film Malmö är en pilotsatsning under 2019 för att stärka filmproduktion i Malmö och berättelser om/från Malmö genom samproduktion av film. Bakom satsningen står Film i Skåne och Malmö stad.

Med principen lika insats, 50% från Malmö stad matchat av 50% från Film i Skåne, investeras inom ramen för pilotprojektet Film Malmö gemensamt i produktion av barn- och ungdomsfilm, dokumentärfilm och tv-serier.

Kriterier

Kriterierna innefattar att berättelserna ska skildra Malmö och ha förlagt en väsentlig del av inspelningen inom kommunen, alternativt att upphovspersoner eller bolag ska vara baserade i Malmö. Ansökan handläggs löpande av Film i Skåne. Beslut fattas gemensamt mellan Film i Skåne och kulturförvaltningen, Malmö Stad till dess att pilotprojektets medel för 2019 är fördelade. Den totala potten är 1 miljon SEK och ansökan öppnar den 30 april.

sv