Ljussättning i Malmö

Hyllie vattentorn ljussatt

Medveten ljussättning är Malmös målsättning. Ljus kan användas  för att underlätta orienteringen i staden nattetid. Det kan skapa rum och riktningar och spela mellan ljus och mörker. Gator med olika dignitet och karaktär kan dessutom särskiljas genom en identitetsstärkande belysning. Genom belysning kan man även föreslå färdriktning över torg och platser.

Det finns flera viktiga kriterier att utgå från vid ljussättning, till exempel ljusets stämningsskapande effekt. Det unika, det vackra i en plats, en bro, en fasad eller ett konstverk kan framhävas med hjälp av ljus. Korsningar och övergångsställen som behöver ljuset ur trygghetssynpunkt ljussätts utifrån det behovet.

Det viktiga är inte alltid att utrymmet är upplyst utan hur det är upplyst.

Diana av Ernst Billgren kvällstid

Malmö har under de senaste åren satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning men också genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden.

Senast ändrad: 2020-06-15 10:38