Familjehuset Nydala

Familjehuset Nydala arbetar för en god hälsa hos barn och för att ge stöd åt föräldrar i stadsområde Söder. Här finns barnhälsovård, öppen förskola, socialrådgivare och förebyggande tandhälsovård under ett och samma tak. På så sätt får ni som familj lätt den hjälp ni behöver.

Barnhälsovård (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Här arbetar vi med förebyggande hälsovård för barn i åldern 0–6 år. Du som kommer till oss är välkommen att lista ditt barn här. När du gjort det får du en egen sjuksköterska som du kan vända dig till – en som följer ditt barns utveckling, gör hälsokontroller, vaccinerar, ger råd och stöd. Vi anordnar även föräldragrupper. Vid behov tar vi hjälp av andra specialister på barns hälsa, till exempel psykolog, logoped eller sjukgymnast. Vi arbetar enligt Region Skånes basprogram för barnhälsovård i nära samarbete med de andra på Familjehuset Nydala.

Socialrådgivning

Socialrådgivningen på Familjehuset Nydala består av två socionomer och är en del av föräldrastödet i stadsområde Söder. Vi vänder oss till alla familjer med barn 0–12 år. Vi erbjuder stödjande och rådgivande samtal om till exempel att vara förälder, sätta gränser och stöd till bättre rutiner i din vardag. Vi har också allmän rådgivning utifrån den situation du befinner dig i. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Tandborsten — förebyggande tandhälsa

Personalen på Tandborsten finns till för att ge information och stöd om tandhälsa, till föräldrar med barn upp till och med sex år. Målet är att alla barn ska ha en god tandhälsa.

Öppen förskola

Vi hälsar alla barnfamiljer i området, som är hemma på dagtid, välkomna till vår öppna förskola. Här kan barnen leka och träffa andra barn, samtidigt som du som förälder kan möta andra föräldrar, knyta kontakter och få råd och stöd i din föräldraroll. Vår verksamhet är fylld av lek, sång, pyssel, fester och utflykter.

Vi vill vara en positiv och inbjudande mötesplats för dig och ditt eller dina barn. Det är du själv som har ansvar för ditt eller dina barn, men här finns alltid någon att prata med, någon att dela glädje och bekymmer med.

Kontakta oss på Familjehuset Nydala

Vi finns på Nydalatorget 2 i Malmö.

Barnhälsovården (BVC)

  • Tülay 040-623 45 87
  • Agneta 040-623 46 96
  • Iréne 040-623 45 86 
  • Saara 040-623 45 88
  • Eva 040-623 45 89

Socialrådgivning

  • Elisabeth 070-650 26 82
  • Sara 076-639 49 41

Tandborsten

  • Ann, Gunilla och Sebastian 040-623 06 11
  • Växel 040—623 02 20 

Öppna förskolan

  • Kiki och Tahreer 0734—399 362

Samordnare

Sara 076-639 49 41

Senast ändrad: 2019-02-11 08:52