Publicerad 16 april 2019

16 april 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

Om du vill sälja tobak, folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Malmö stads tillståndsenhet. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja tobak, folköl och e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Kommande tillståndsplikt för försäjning av tobak

Från och med 1 juli 2019 kan du inte längre anmäla tobaksförsäljning. Från 1 juli måste du i stället ansöka om tillstånd och den ansökan måste prövas av tillståndsenheten innan du får tillstånd att sälja tobak. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste ansöka.

Om du redan har tillstånd

Du som genom anmälan hade tillåtelse att sälja innan 1 juli måste ansöka senast 1 november 2019. Om du inte ansöker senast den 1 november får du inte fortsätta sälja tobak efter det.

Det går inte att ansöka innan den 1 juli. Du som vill börja sälja tobak innan 1 juli 2019 måste anmäla tobaksförsäljningen till Malmö stad ovan.

Informationsträff om tillståndsplikt för försäljning av tobak

Tillståndsenheten bjuder därför in företagare, inklusive partihandlare, som säljer tobak i Malmö stad till en informationsträff. Vid informationsträffen får du information om vad tillståndsplikten innebär och hur man ska ansöka om tillstånd för försäljning av tobak.

Tillståndsenheten bjuder in till samma informationsträff vid två olika tillfällen för att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma. Samma information kommer att ges vid båda tillfällena så anmäl dig bara till ett av tillfällena. Informationsträffarna kommer att ske i Malmö stads lokaler på Fänriksgatan 1 i Malmö.

Anmäl dig till en av träffarna nedan:

Informationsträff 6 maj

Informationsträff 13 juni

Krav och riktlinjer vid försäljning

För att du som har en restaurang utan serveringstillstånd eller en butik ska få sälja tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra följande: