Uppdaterad 24 november 2020

24 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Centrala pensionärsrådet

Under kommunstyrelsen finns Malmö centrala pensionärsråd. Här hålls överläggningar om övergripande frågor som rör äldres villkor i Malmö.

Rådet behandlar främst frågor som rör

  • övergripande planering av vård och omsorg
  • boende för äldre
  • tillgänglighet
  • taxor och avgifter
  • kvalitetsuppföljning.

Rådet är ett forum för ömsesidig information mellan folkvalda och pensionärsorganisationer. Rådet är även remissinstans till kommunstyrelsen. Frågor till rådet bereds av ett arbetsutskott.