Publicerad 5 oktober 2020

5 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Rådet för funktionshinderfrågor

Malmö stads råd för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska i första hand diskutera och lämna synpunkter på politiska ärenden under ärendets planeringsskede.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och är även en remissinstans. Varje kommunal nämnd ansvarar inom sina geografiska och/eller funktionella områden för att tillgänglighet och delaktighet möjliggörs för personer med funktionsnedsättningar.

Utställning 2019! (pdf, 114.2 kB)