Tre övriga stadsbussobjekt

Linje 6 och linje 9 är viktiga länkar som möjliggör resande på tvären för dem som inte ska till Malmö C. På vissa sträckor bygger vi även om gatorna.

Längs linje 9 bygger vi en ny bro för kollektivtrafik, i syfte att binda samman Ön med Limhamns hamnområde/Glasbruket.

Helelektriska bussar kommer att trafikera linjerna.

  • Linje 3 (Ringlinjen), uppskattad investeringskostnad: 220 miljoner kronor.
  • Linje 6 (Klagshamn–Fortuna Hemgården), uppskattad investeringskostnad: 280 miljoner kronor.
  • Linje 9 (Ön/Limhamn–Värnhem), uppskattad investeringskostnad: 310 miljoner kronor.

Total investeringskostnad: 3 210 miljoner kronor. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 1 605 miljoner kronor (50 %) baserat på bostadsåtagandet. Investeringskostnaderna är enligt 2016 års prisnivå.

Senast ändrad: 2019-09-10 16:45