$left
$middle

Emojier

Emojier eller smileys är en naturlig del av sociala medier men använd dem med försiktighet. Emojier får aldrig beskrivas med tecken, till exempel :-). De kan vara svåra både för människor och skärmläsare att tolka och förstå.

När emojier ska användas är det bättre att använda bilder. De har oftast en textbeskrivning som läsas av skärmläsare. Vill du vara extra tydlig kan du även skriva ut vad emojin föreställer, exempelvis ❤️ (rött hjärta).

Om emojier används ska de aldrig staplas på varandra. En skärmläsare läser då upp dem efter varandra.

sv