$left
$middle

Länktexter

Tydliga länkar underlättar för alla. Skriv länkar så att användaren förstår vart länken leder, alltså var man hamnar om man klickar på den.

I sociala medier måste länkar beskrivas i texten före länken.

Berätta gärna också vad för typ av resurs som laddas då användaren klickar på din länk. Ange format med [FOTO], [VIDEO], [AUDIO], [PDF] eller annat filformat.

sv