$left
$middle

Färg för att förmedla information

Färg får aldrig vara det enda sättet som du förmedlar information. Ett exempel är diagram.

Om du använder färg måste du kombinera med text, mönster och/eller grafisk symbol.

sv