$left
$middle

Kontraster

All text ska ha tillräckliga kontraster mot bakgrunden. Du kan påverka kontrasten på Instagrams händelser, YouTube och i de videor som du beställer eller producerar själv.

Kontrasten för vanlig text ska vara minst 4.5:1. Det finns flera verktyg som du kan använda för att mäta kontrastförhållandena. Ett som är enkelt att använda är Color Contrast Analyser.

Du ska också undvika att lägga text mot bakgrunder som skiftar mycket i färg och nyans.

sv