$left
$middle

Ljussättning av staden

Ljus kan användas för att underlätta orienteringen i staden nattetid. Det kan skapa rum och riktningar och spela mellan ljus och mörker. Gator med olika dignitet och karaktär kan dessutom särskiljas genom en identitetsstärkande belysning. Genom belysning kan man även föreslå färdriktning över torg och platser.

Malmö stad testar kontinuerligt nya hållbara och energisnåla ljuslösningar. Malmö har exempelvis lägst genomsnittseffekt per gatuarmatur i Sverige. Vi har ett effektivt system som på många håll i staden kan regleras automatiskt vid olika tidpunkter.

Det unika, det vackra i en plats, en bro, en fasad eller ett konstverk kan framhävas med hjälp av ljus. Korsningar och övergångsställen som behöver ljuset ur trygghetssynpunkt ljussätts utifrån det behovet.

Det finns flera viktiga kriterier att utgå från vid ljussättning, till exempel ljusets stämningsskapande effekt. Det viktiga är inte alltid att utrymmet är upplyst utan hur det är upplyst.

Malmö har satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning men också genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden.

Målsättningar för ljussättningen i Malmö

Fyra målsättningar togs fram i arbetet med Malmös stadsmiljöprogram och delprojektet "Stadens ljus".

Tillfällig ljussättning

Malmö stad har återkommande och tillfälliga ljussättningar i staden.

Hur Malmö stad arbetar med trasig belysning i staden

Om någon ljuskälla i stadsmiljön går sönder får du gärna felanmäla det till Malmö stad. Tiden för reparation av trasig belysning varierar beroende på plats och prioriteringsgrad.

sv