$left
$middle

Ljussättning av staden

Ljus kan användas för att underlätta orienteringen i staden nattetid. Det kan skapa rum och riktningar och spela mellan ljus och mörker. Gator med olika dignitet och karaktär kan dessutom särskiljas genom en identitetsstärkande belysning. Genom belysning kan man även föreslå färdriktning över torg och platser.

Det unika, det vackra i en plats, en bro, en fasad eller ett konstverk kan framhävas med hjälp av ljus. Korsningar och övergångsställen som behöver ljuset ur trygghetssynpunkt ljussätts utifrån det behovet.

Det finns flera viktiga kriterier att utgå från vid ljussättning, till exempel ljusets stämningsskapande effekt. Det viktiga är inte alltid att utrymmet är upplyst utan hur det är upplyst.

Malmö har satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning men också genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden.

Målsättningar för ljussättningen i Malmö

De fyra målen togs fram i arbetet med Malmös stadsmiljöprogram och delprojektet "Stadens ljus".

Arrangemang med fokus på ljussättning

Malmö stad har både återkommande och tillfälliga arrangemang i staden med ljus i fokus.