Ljussättning av staden

Ljus kan användas för att underlätta orienteringen i staden nattetid. Det kan skapa rum och riktningar och spela mellan ljus och mörker. Gator med olika dignitet och karaktär kan dessutom särskiljas genom en identitetsstärkande belysning. Genom belysning kan man även föreslå färdriktning över torg och platser.

Det unika, det vackra i en plats, en bro, en fasad eller ett konstverk kan framhävas med hjälp av ljus. Korsningar och övergångsställen som behöver ljuset ur trygghetssynpunkt ljussätts utifrån det behovet.

Det finns flera viktiga kriterier att utgå från vid ljussättning, till exempel ljusets stämningsskapande effekt. Det viktiga är inte alltid att utrymmet är upplyst utan hur det är upplyst.

Malmö har satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning men också genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden.

Målsättningar för ljussättningen i Malmö

De fyra målen togs fram i arbetet med Malmös stadsmiljöprogram och delprojektet "Stadens ljus".

Ljuset visar vägen

Det ska gå att orientera sig med hjälp av belysningen. Den hårt trafikerade gatan ska inte ha samma ljussättning som de kommersiella stråken eller de små villagatorna.

Ljus där det behövs

Allt ska inte vara upplyst på samma sätt. Där allmänbelysningen är mindre intensiv är det lättare att, med hjälp av just ljussättning, rikta uppmärksamheten på det som behövs såsom korsningar, otrygga platser, torg, gränser m.m.

Ljus där det är vackert

Ljussättning ska försköna staden under dygnets mörka timmar och rikta uppmärksamheten mot det som vi vill skall framhävas som broar, fasader, konstverk, vattenytor, växter och träd.

Mörker där det behövs

Utan mörkret skulle vi inte uppskatta ljuset. Det ena förutsätter att vi känner till dess motsats. Vi behöver mörkret som kontrast till ljuset.

Arrangemang med fokus på ljussättning

Malmö stad har både återkommande och tillfälliga arrangemang i staden med ljus i fokus.

Julen

I jultid förskönas Malmös gator med skira ljusridåer, portaler och pampiga ljuskronor; och varje kväll kan det fantastiska marschallhavet beskådas på Gustav Adolfs torg. Utöver den ljussättning som blivit tradition läggs det varje år till nya spännande och innovativa delar.

Eftersom Malmö smyckas med 300.000 ljuspunkter kan man med fog kalla julen i Malmö för ljusets högtid.

by LIGHT

Under ljusfestivalen by LIGHT har olika stadsdelar i Malmö förvandlats till en värld av ljus. by LIGHT har bland annat anordnats runt Slottsparken, Drottningtorget, Gamla Väster och Möllevången.

Konceptet föddes ur idén att flera olika yrkesgrupper behövde ha ett bättre samarbete kring ljussättning av den offentliga miljön. Arrangemanget blev en plattform för att driva utvecklingen framåt.

Stadens ljus

Med lekfulla, estetiska och pedagogiska ljussättningar förskönades stadsmiljön i olika delar av staden.

Stadens ljus har anordnats i Rosengård och Östra Sorgenfri.