$left
$middle

Solenergi

Till år 2030 ska 15 procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. Malmö stad arbetar både med att öka kunskapen om solenergi i Malmö och göra det enklare att börja producera egen produktion av solel i Malmö.

För att ge stöd till Malmöbor och verksamheter som vill börja producera solenergi ger Malmö stad rådgivning kring detta och har tagit fram Solguiden - en webbplats med information och exempel samt en solkarta som kan ge svar kring potential för solenergi på byggnader i Malmö.

För att det ska bli enklare att installera solceller arbetar Malmö stad med att ta fram tydliga och lättillgängliga riktlinjer för installation av solceller för alla. Malmö stad driver även initiativ för att få etablera solelsproduktion på platser i Malmö där det skulle vara särskilt gynnsamt. I Malmö finns det många och stora industritak som passar bra för solceller. För att möjliggöra en storskalig utbyggnad av solel håller Malmö stad på att undersöka möjligheterna för att starta ett bolag som skulle ha till uppgift att främja utbyggnad av solceller på stadens industritak.

Solceller på Malmö stads egna fastigheter

Vårt fokus är att sätta solceller på alla lämpliga tak på Malmö stads egna fastigheter och det finns politiska beslut och mål kopplat till detta. Vid ombyggnation eller takomläggningar utreds alltid möjligheten till solceller och där det är lämpligt installeras det. När det gäller nybyggnationer betraktas solceller som standard. Det har gjorts en omfattande studie för att bedöma hur mycket som kan installeras framöver och tanken är att öka installationsakten markant fram till år 2030. 

sv