$left
$middle

Miljöplan

Krav

Framtagning av miljöplan

En miljöplan ska tas fram under projektering för att i tidigt skede kunna ta ställning till olika miljöpåverkande faktorer i ett projekt.

Miljöplanen ska innehålla:

  • Krav enligt konsultens eget miljöledningssystem
  • Evenentuella uppdragsspecifika krav
  • Redovisning av arbete med miljöpåverkande transporter
  • Miljöredovisning för projektering

Utöver detta kan miljöplanen även innehålla livscykelanalyser av valda produkter och en klimatredovisning.

Miljöredovisning

Redovisning av arbete med miljöpåverkande transporter sker genom att konsulten redovisar hur arbete sker med att minska transportbehovet eller använda sig av miljömässiga färdsätt i projektet.

Miljöredovisning för projektering innebär redovisning av ett antal faktorer:

Kontaktinformation

sv