$left
$middle

Hantering av asfalt

Krav

Provtagning och hantering

  • Vid all rivning/fräsning av asfalt lagd före 1974 ska en fältanalys göras. Denna utförs genom att provet sprayas med en vit lösningsmedelsbaserad färg där färgen förändras om det förekommer stenkolstjära i provet. Färgförändringen ses bäst med en UV-lampa.
  • Vid planerade projekt där det finns möjlighet till framförhållning ska provtagning ske med borrkärna genom alla bundna lager. Om fältanalysen på borrkärnan ger utslag ska borrkärnan skickas vidare för en kemisk analys.
  • Vid akut rivning av asfalt görs en fältanalys genom att asfalten sprayas med vit lösningsmedelsbaserad färg.
  • Dock behövs ingen av de ovanstående provtagningarna om alla bundna lager är lagda efter 1974. Dessa innehåller då ingen stenkolstjära.

Förutom Grävningsbestämmelserna så gäller följande för hantering och provtagning av asfalt:

Asfalthantering vid entreprenader

Om rivning av asfalt hanteras i entreprenaden där fastighets- och gatukontoret är beställare ska fastighets- och gatukontorets riktlinjer för hantering av asfalt följas.

Asfalthantering vid ledningsarbeten

Om rivning av asfalt hanteras vid ledningsarbeten där ledningsägaren är beställare ska fastighets- och gatukontorets riktlinjer för hantering av asfalt följas.

Kontaktinformation

sv