För företag

Din organisation kan bli en del av det kanske mest spännande projektet i Skåne och Blekinge just nu. Ett nytt visualiseringscenter i världsklass.

dfg

Det kommande visualiseringscentret i Malmö är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, akademin och små och medelstora företag. Ett av syftena med projektet är att erbjuda en plattform för att arbeta med visualiseringar. Det kan handla om allt från att visa upp forskning för medarbetare eller potentiella finansiärer, testa ny spelteknik på museibesökare eller locka unga Malmöbor till näringslivet eller att studera vidare. Och kanske framför allt, att samverka med andra organisationer inom akademien, den offentliga sektorn och näringslivet samt möta museibesökare i en ny och modern mötesplats.

För vem byggs visualiseringscentret?

Centret byggs både för Malmö Museers besökare och för företag och verksamheter. Det innebär att företag och organisationer ska ha möjlighet att använda centret både som publik testbädd, men också som ett internt redskap för medarbetare eller samarbetspartners. Hur detta rent praktiskt kommer att fungera är för närvarande en del av det utvecklingsarbete som genomförs i nära samarbete med våra partners.

Vad finns i centret?

Visualiseringscentret är just nu i sin uppbyggnadsfas. Det som med säkerhet kan sägas i dag är att det byggs en 360 graders domteater med plats för ca 60 personer. Till detta byggs ett antal labbmiljöer som kommer anpassas till de behov vi ser hos nuvarande och potentiella samarbetspartners. Dessa labb kommer innehålla olika former av visualiserin

Innehåll

sv