UngMalmö
För dig mellan 16 och 29 år

UngMalmö finns för dig för att du ska få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull aktivitet. Vi vänder oss till dig som är i åldern 16–29 år och som inte går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning.

UngMalmö är till för dig som:

  • saknar grundskole- eller gymnasieutbildning
  • behöver stöd med studie- och yrkesvägledning
  • osäker på vad du vill göra i framtiden
  • vill få stöd att skaffa praktikplats
  • behöver samverkande insatser som ska leda till studier och/eller arbete.
KAA-UngMalmö skickar brev till 1000 unga
Malmö stad skickar i veckan brev till ungdomar som är mellan 16–19 år och som saknar sysselsättning eller gymnasieexamen. Det handlar om ca 1000 personer. Målet är att skapa kontakt och erbjuda insatser.

Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag att kontakta ungdomar som är 16–19 år och som inte studerar, har gymnasieexamen eller annan sysselsättning. De ungdomar som tillhör gruppen och är folkbokförda i Malmö får hem ett brev från KAA-UngMalmö som arbetar med särskilda insatser för ungdomar i kommunen.

Är ungdomen under 18 år skickas brev hem till vårdnadshavarna. Malmö stad erbjuder ungdomarna insatser med mål och syfte att de antingen ska börja, återuppta eller avsluta sina slutföra studier på gymnasienivå. Utöver brev hem tar KAA-UngMalmö också kontakter via SMS och telefon.

Syftet med Malmö stads satsning på KAA-UngMalmö är att bidra till att fler ungdomar får stöd med att hitta meningsfull sysselsättning på dagarna och att fler hittar vägen tillbaka till studier. KAA-UngMalmö erbjuder individuellt stöd utifrån ungdomens behov. Det kan till exempel vara samtal med studie- och yrkesvägledare, kuratorer eller specialpedagoger, stöd i kontakt med annan myndighet eller studiebesök utifrån behov. KAA-UngMalmö erbjuder också olika aktiviteter i grupp.
Samverkansorganisationen UngMalmö
Kommunala aktivitetsansvaret (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen), Arbetsförmedlingen Malmö samt enheten för arbete och studier unga (arbetsmarknads- och socialförvaltningen)