Läsesalar

Vi har öppet som vanligt. Så hanterar Stadsarkivet risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Det är gratis att beställa fram och läsa handlingar i Malmö Stadsarkivs läsesalar. Du kan även använda våra register och databaser på webben utan kostnad.