Våra dörrar är öppna för besök!

Öppet mån-fre kl 10-18, lör kl 10-15. Tänk på att göra ditt ärende snabbt, max 40 besökare får vistas i lokalerna samtidigt.

Det går bra att: låna/lämna böcker, göra utskrifter/kopiering och att efter förbokning ta del av allmän handling på plats (skicka förfrågan till stadsarkiv@malmo.se)

Visa hänsyn och håll avstånd! Stanna hemma om du är sjuk.

Vem får ta del av arkivet?

Malmö Stadsarkiv förvarar en viktig del av vårt kulturarv. Som besökare har du rätt att ta del av unika handlingar som speglar Malmös historia – allt från medeltidens pergamentsbrev fram till den information som skapas i dagens myndigheter.

Alla får ta del av arkiven hos svenska myndigheter. Det gäller även utländska medborgare och statslösa. Du har rätt att vara anonym och behöver inte tala om vad du ska ha uppgifterna till.

  • Rätten till insyn bygger på en grundlag, Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen kom till 1766, det vill säga för mer än tvåhundra år sedan.

Vissa handlingar kan kräva en sekretessprövning med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen innan de lämnas ut. Exempel på arkiv där det kan finnas uppgifter som är sekretessbelagda:

  • Församlingsarkiven (folkbokföringshandlingar)
  • Socialtjänstens arkiv (individrelaterad information)
  • Domstolsarkiv (akter till domar)
  • Polisen (utredningar)