$left
$middle

Censur på grund av ras och etnicitet

Diskriminering på grund av hudfärg eller etnisk tillhörighet har ett långt förflutet. Ofta har sådana bakomliggande uppfattningar även påverkat möjligheterna att agera inom kulturen.

Artist
Miriam Makeba - Soweto Blues (1976)

Var?
Sydafrika


Artist
Lars Nilsson, same

Vad?
Dödsstraff för musikalisk trolldom

Var?
Sverige

Samisk rund trumma

Fotograf Jan Gustavsson, Ájtte museum, Nordiska museet

Samisk trumma med symboler i rött

Fotograf Elisabeth Eriksson, Nordiska museet