$left
$middle

Politisk censur

Artist
Pete Seeger - We shall overcome (1963)
Var?
USA

Artist
Victor Jara - Manfesto (1974)
Var?
Chile

Censur av tal och skrifter utifrån politiska skäl har varit vanligt genom historien. På samma sätt är det oftast texterna i sig som väckt irritation eller rädsla för maktinnehavare när de försökt begränsa framförandet och spridandet av musik. Det är såklart vanligast inom auktoritära stater men inte obekant för demokratier heller, även om metoderna skiljt sig åt.

Två artister som blivit förföljda i sina respektive länder, men som i efterhand kommit att räknas som något av ikoner, är Pete Seeger och Victor Jara. Både Seeger och Jara stod till vänster politiskt sett, men det finns åtskilliga exempel på musiker som kritiserat så kallade kommunistiska regimer också och blivit förföljda för det.