$left
$middle

Förbjuden litteratur

Visste du att Harry Potter är förbjuden på olika platser i världen, Att Bröderna Lejonhjärta var förbjuden i Tjeckoslovakien? Att Da Vinci-koden förbjöds i Iran, Egypten och Vatikanstaten?

Censur av litteratur eller författare har en lång historia och kan yttra sig på olika sätt. Exemplen som lyfts här berättar om censur av modern litteratur och visar på olika orsaker till censur som etnicitet, kön, politisk tillhörighet, religion och skildringar av sex.

Ett exempel på en exlibris som berättar varför en viss bok blivit censurerad eller förbjuden.

Exlibris

I våra ”förbjudna böcker” finns det ett exlibris i början av varje bok. Det är information som kort berättar för dig varför boken du håller i din hand är eller varit förbjuden eller är kontroversiell på något sätt. Förhoppningsvis fångas ditt intresse av exlibrisen och boken så att du vill läsa mer om boken och författarens öde.

Innehåll

sv