$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmöflickorna

.

Foto: Malmöflickorna

Vida känd gymnastikförening som bildades 1954 i Malmö. Det är estetik, koordination, kroppens rörelse, kreativitet och glädje som lägger grunden i en egenutvecklad rörelsekultur i föreningens verksamhet.

Likt många balter fick den estniska gymnastiklärarinnan Leida Leesment fly över Östersjön under andra världskriget. Hon hamnade i Stockholm och kom i kontakt med sin landsman Ernst Idla, grundare av Idlaflickorna. Leida Leesment tog med sig idéer från Ernst Idla och hans läromästare Rudolf Bode när hon flyttade till Malmö. Där träffade hon Dagmar Lindvall som ledde föreningen Raska flickor. Dagmar och några av hennes kompisar värvades av Leesment och tillsammans bildade de Malmöflickorna 1954.