Vad kan du se?

Stadsarkivet förvarar en viktig del av vårt kulturarv. Som besökare har du rätt att ta del av unika handlingar som speglar Malmös historia  allt från medeltidens pergamentsbrev fram till den information som skapas i dagens myndigheter.

Alla får ta del av arkiven hos svenska myndigheter. Det gäller även utländska medborgare och statslösa. Du har rätt att vara anonym och behöver inte tala om vad du ska ha uppgifterna till.

Rätten till insyn bygger på en grundlag, Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen kom till för mer än tvåhundra år sedan 1766.

Alla kan ta del av handlingar som förvaras i arkiven. Men vissa handlingar kan kräva en sekretessprövning med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen innan de lämnas ut.

Exempel på arkiv där det kan finnas uppgifter som är sekretessbelagda:

  • Församlingsarkiven (folkbokföringshandlingar)
  • Socialtjänstens arkiv (individrelaterad information)
  • Domstolsarkiv (akter till domar)
  • Polisen (utredningar)

Senast ändrad: 2015-03-03 13:49