Baryton

Läs mer om hur Malmö Kulturskola arbetar för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Baryton är ett brassinstrument med en mycket varm och rund ton.

Den används ofta  som soloinstrument i blåsorkestrar och brassband. Till utseendet är den lik en liten tuba.

  • 8-19 år