$left
$middle

Baryton

Baryton är ett brassinstrument med en mycket varm och rund ton. Den används ofta  som soloinstrument i blåsorkestrar och brassband. Till utseendet är den lik en liten tuba.

  • 8-18 år

Baryton kan du hyra av oss för 200 kronor per termin.

sv