Baryton

Baryton är ett brassinstrument med en mycket varm och rund ton.

Den används ofta  som soloinstrument i blåsorkestrar och brassband. Till utseendet är den lik en liten tuba.

  • 8-19 år