Valthorn

Läs mer om hur Malmö Kulturskola arbetar för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Valthorn

Valthornet är ett vackert instrument med en varm och fin klang. Valthornet spelar en viktig roll i både symfoni- och blåsorkestermusik, inte minst inom filmmusiken.

Hornet är flitigt använt i snart sagt alla musikstilar och förekommer också som soloinstrument.

  • 8-19 år