$left
$middle

Musikmix

Musikmix är en ettårig kurs för dig som är nyfiken på att pröva flera olika instrument, för att så småningom välja det som du trivs bäst med.

Du får bland annat pröva oboe, blockflöjt, darbuka, sambatrummor och andra etniska instrument.

7-9 år


  • 7-9 år
sv