$left
$middle

Trumpet

Trumpet
  • 8-18 år

Trumpeten är det minsta av brassinstrumenten och har det högsta tonregistret hos bleckblåsinstrumenten. Från början var trumpeten ett signalinstrument helt utan ventiler, men på 1800-talet fick den tre stycken. 

Trumpeten används i alla olika musikstilar och beroende på vilken teknik man använder, kan man skapa sound som passar olika stilar. 

Trumpet kan du hyra av oss för 200 kronor per termin.

 

sv