Trumpet

Trumpet

Trumpeten är det minsta av brassinstrumenten och har det högsta tonregistret hos bleckblåsinstrumenten. Från början var trumpeten ett signalinstrument helt utan ventiler, men på 1800-talet fick den tre stycken. 

Trumpeten används i alla olika musikstilar och beroende på vilken teknik man använder, kan man skapa sound som passar olika stilar. 

  • 8-19 år