Kolonier


I Malmö stad finns det 2 olika typer av koloniområden, trädsgårdskoloni och djurkoloni.

Trädgårdskolonier är områden med tomter från strax under 200 till 300 kvadratmeter. På dessa tomter är det tillåtet att ha en stuga. I Malmö finns det 12 stycken trädgårdskoloniområde med över
2 300 trädgårdskolonier.

Djurkolonier är en trädgårdskoloni där viss djurhållning är tillåten. Själva kolonihuset kan man bo i sommartid. Det är ofta tillbyggt med en särskild del, där djuren bor. I Malmö finns det åtta stycken djurkoloniföreningar. En av dem är en kaninförening, övriga sju är duvföreningar.

Senast ändrad: 2019-03-15 11:34