Trädgårdskolonier

Trädgårdskoloni

Foto: Tomaz Lundstedt

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor.

Trädgårdskolonier är områden med tomter från strax under 200 till 300 kvadratmeter. På dessa tomter är det tillåtet att ha en stuga. I Malmö finns det 12 stycken trädgårdskoloniområde med över
2 300 trädgårdskolonier.

Malmö stad genom fastighets- och gatukontoret är markägare för stadens koloniområden. Att erhålla en kolonitomt betyder att man genom annonser på nätet, tidningar eller anslagstavlor köper byggnader på tomter och mot en avgift arrenderar mark/tomt av kommunen. 
Vid köp av en kolonistuga skriver man ett kontrakt med föreningen och blir medlem i denna förening. Som medlem man är skyldig att följa föreningens stadgar och kommunens bestämmelser.

Klicka på respektive område för att få mer information.

Senast ändrad: 2018-08-09 13:25