Almåsa fritidsby

Foto: Tomaz Lundstedt

Almåsa fritidsby bildades 1968 och är Sveriges största koloniområde med över 600 tomter/stugor. Ligger i östkanten av Malmö och gränsar med Svedala kommun.

Fastighetsbeteckning: Fårabäck 180:45, 180:60, 180:61, 180:64, 180:70

Kontakt:

Föreningens adress: Almåsavägen 10, 212 91 Malmö
E-post: almasa_fritidsby@telia.com

Hemsida: Almåsa-fritidsby.com

Senast ändrad: 2019-12-19 13:55