Kölnan fritidsby

Foto: Tomaz Lundstedt

Kölnan fritidsby anlades 1963 och omfattar 282 tomter/stugor. Kölnan ligger i östkanten av Malmö och gränsar mot Svedala kommun.

Fastighetsbeteckning: Sallerup 180:32

Kontakt:

Föreningens adress: Kölnan fritidsby, 212 36 Malmö
E-post: almasa_fritidsby@telia.com

Senast ändrad: 2019-01-25 08:28