$left
$middle

Om våra samtidsdokumentationer

Malmö museum gör ett antal samtidsdokumentationer varje år. Vi fångar delar av vår tid genom att samla in berättelser, ljud, föremål och foton, göra intervjuer och fotografera.

Den tid vi lever i är framtidens historia – men minnet är kort! Malmö museum berättar om det som är historia men också om samtiden. Vi fångar delar av vår tid genom att samla in berättelser, ljud, föremål och foton, göra intervjuer och fotografera.

Framtiden kommer att veta hur det gick sen, kommer kunna jämföra med sin tid, och kommer se vilken plats i historien det som händer runt oss fick. Tillsammans är vi medskapare av nutidshistoria.

Temat för en dokumentation kan handla om allt från kaffevanor, musikupplevelser, kroppsuppfattning, natursyn till företagsverksamhet.  

Kontakta oss

sv