$left
$middle

Svanen

I april 2019 sköts en svanhane i sitt bo av kommunens skyddsjägare i Malmö och händelsen gjorde många människor upprörda.

Foto: Marcus Marcusson / Malmö museum.

Malmö museum dokumenterar stora och små händelser i samtiden. I april 2019 sköts en svanhane i sitt bo av kommunens skyddsjägare i Malmö.

Varför svanen sköts

Svanen skyddade på ett aggressivt sätt parets bo där honan låg och ruvade på flera ägg. Svanhonan jagades kort därefter bort från sina ägg då honorna utan sin partner inte själva kan skydda boet.

Många människor upprörda

Händelsen gjorde många människor upprörda. Gatukontoret fick hundratals protestmejl. En minnesplats skapades spontant vid parets bo. Vi på Malmö museum tycker att svan-fenomenet är intressant som exempel på vår samtid.

Representativ händelse för sin samtid

Eftersom händelsen bedömdes att komma bli en minnesvärd representant för året 2019 dokumenterades under våren minnesplatsen över den skjutna svanen och aktiviteter på platsen.

Bevarande av fotografi och föremål

Materialet har tagits hand om av Malmö museums konservatorer som gjort rent och behandlat föremålen så att de kan förvaras under lång tid utan att förstöras. På så sätt kan de bli tillgängliga för allmänhet och framtida forskning.

Kontakta oss

Anna Gullmark

Titel:
Enhetschef
Mobiltelefon:
0768-704189
sv