$left
$middle

Ekologisk filosofi

I Slottsträdgården jobbar vi med att försöka skapa ett eget kretslopp där vi tar vara på de resurser som finns på platsen och tillför så lite som möjligt.

Vi klipper ned vissna växter och komposterar dem på plats och återför sedan den förmultnade komposten som jordförbättring till jorden vi odlar i. För att ge växterna extra näring odlar vi vallört som blir till flytande växtnäring.

Vi ser jorden och de organismer som lever där som vår viktigaste resurs och bearbetar därför jorden så lite som möjligt och matar den hela tiden med organiskt material. Vi gräver bara i jorden om vi ska plantera då vi tror att vi genom att vända jorden ger de organismer som lever där ändrade livsbetingelser när de hamnar på fel djup.

Vi arbetar mycket med att främja förutsättningarna för nyttodjur genom att bland annat lämna kvar växtrester på hösten vilket ger bra habitat och vi använder bara KRAV-godkända medel för att bekämpa skadedjur.

I växthusen använder vi nyttodjur när skadedjur kommer och vi har på ängen byggt ett stort insektshotell för att ge insekterna i staden ett bra habitat.

Kontakta oss

Slottsträdgården

sv