$left
$middle

Historia

Idén till Slottsträdgården föddes 1994 av en grupp Malmöbor, som inte hade någon professionell trädgårdsbakgrund, men ett brinnande intresse för trädgård.

En grupp trädgårdsintresserade malmöbor såg att platsen hade stora möjligheter och föreslog 1994 att en ekologisk trädgård skulle skapas, som skulle vara öppen för alla. En trädgård för nytta och nöje - i stadsmiljö!

Idén blev verklig och i februari 1997 började den nya trädgården, på det gamla citadellsområdet intill Malmöhus slott, att ta form.

Området hade legat outnyttjat alltsedan Malmö stads plantskola lades ner. Sedan dess har tolvtusen kvadratmeter mark förvandlats till bland annat grönsaksodlingar, en fruktträdgård, en perennrabatt, en örtagård och en rosenträdgård.

Trädgården invigdes officiellt den 8 maj 1998. Föreningen Slottsträdgårdens Vänner drev trädgården fram till 2003 då Malmö stad övertog driften av själva trädgården.

Kontakta oss

Slottsträdgården

sv