Småhustomter

I Malmö stad är det fastighetskontoret som administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. 
Här hittar du lediga tomter, ställer dig i tomtkö, följer dina ärenden och får svar på vanliga frågor om tomtkön.

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig till Malmö stads tomtkö och betala köavgift.

Registrera dig och sök tomt här.

Grön=Ledig  Gul=Reserverad  Grå=Kommande tomtområde

Område öster om Skogsmätaren (Släppt 27 mars 2017, 1 tomt)

Område: Väster

Kommande tomtområde

Tänk på att detta är ungefärliga tider och inta exakta datum.

Område öster om Gamla Borrebackevägen, Västra Klagstorp
(april 2017, 1 tomt)

Område: Väster

Stensåkers Gård, Oxie - etapp 2 (april 2017, 18 tomter)

Område: Söder

Ängsövägen, Tygelsjö (augusti/september 2017, 9 tomter)

Område: Väster

Nummertolvsvägen (tidigast 2018, 3 tomter)

Område: Öster