Projektstöd

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Projektstöden handläggs av Kulturstödsenheten som är en del av Malmö stads kulturförvaltning. Vi arbetar bland annat med stöd till fristående kulturorganisationer och kulturprojekt. Syftet är att ge alla Malmöbor tillgång till ett brett och rikt kulturutbud.

Ansökningstider


  • 1 mars för projekt som genomförs under juni-december samma år.
  • 1 oktober för projekt som genomförs januari-december följande år.

    Med genomförande menas när projektet framförs eller visas för publik.

Vem kan söka projektstöd?

Ni måste var en fristående kulturorganisation i Malmö för att kunna söka stöd. Med organisation menar vi en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag, med eget organisationsnummer. Om ni inte redan har en organisation så är det enklast att bilda en ideell förening. Privatpersoner, politiska partier och religiösa samfund kan inte söka stöd.

Vilka projekt kan ni få stöd för?

  • Kulturprojekt i Malmö som vänder sig till en publik, till exempel konserter, festivaler, utställningar, föreställningar, uppläsningar eller visningar.
  • Projekt på professionell nivå, men även amatörprojekt.
  • Enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period (max ett år).

Riktade stöd inom projektstöd:

Exempel på sådant som man inte kan få projektstöd för är studentarbeten, kurser eller intern föreningsverksamhet.

Hur ansöker ni?

Ansökan gör ni på vår projektstödsblankett. Blanketten består bland annat av en projektbeskrivning och en projektbudget.

I projektbeskrivningen berättar ni vad ni vill göra och varför, vilka personer som deltar, var och när projektet äger rum och vem ni vänder er till, det vill säga vilken publik ni vill nå.

I projektbudgeten tar ni upp alla förväntade kostnader och alla intäkter, till exempel biljettintäkter och andra bidrag ni planerar att söka.

Bra att veta när ni söker stöd

Var ute i god tid! Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras redan nästa vecka.

Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Malmö Kulturstöd bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet.

Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.

Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer 1-2 månader efter sista ansökningsdatum.

Bra att veta för er som har beviljats stöd

När ni fått projektstöd ska ni informera oss om eventuella ändringar, hur projektet fortskrider och lämna in marknadsföringsmaterial till oss. Ni kan få råd när det gäller marknadsföring och kostnadsfritt marknadsföra er i våra kanaler. Efter projektet redovisar ni på särskild redovisningsblankett.

Mer information hittar du här

Bestämmelser för kulturstöd

Mer information om de formella bestämmelserna för olika stödformer. Allmänna bestämmelser för kulturstöd.

Behöver ni hjälp med ansökan?

Se först om ni hittar svaret på frågor & svar. Annars går det bra att kontakta någon av handläggarna på kulturstödsenheten.