Boende för personer med funktionsnedsättning

Om behovet av stöd och hjälp är så omfattande att det inte går att tillgodose i hemmet, kan man ansöka om särskilt boende, bostad med särskild service alternativt stödboenden. Ansökan görs hos biståndshandläggaren alternativt social sekreteraren i den stadsområdesförvaltning man bor.

Särskilt boende

Särskilt boende är benämningen på den boendeform man ansöker om enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos biståndshandläggaren inom Vård- och omsorg i det stadsområde där du bor.

Stödboenden

Stödhusen är boenden riktade till hemlösa personer med ett aktivt missbruk och psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet. Stödboende kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen och du ansöker om detta hos socialsekreteraren inom Individ- och familjeomsorgen i det stadsområde där du bor.

Stödboenden

Bostad med särskild service enligt LSS

Boendeformer med särskild service enligt LSS finns i form av gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. Du ansöker om denna boendeform hos LSS-handläggaren i det stadsområde där du bor. För mer information.