Vill du veta mer?

Här hittar du länkar till sidor som har information kring alkohol och droger.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Drogportalen, informationssida kring droger

Droginfo, kommunövergripande verksamhet i Lunds kommun som arbetar förebyggande mot droger.

Drugsmart.com, en av Sveriges största ungdomssajter om alkohol och andra droger.

Ungdomsmottagningen ungdomsmottagningen har en sida med en avdelning med information kring alkohol, tobak och droger.

alkoholhjälpen självhjälp för dig med alkoholproblem.

Anhörigstöd är en sida för dig som är anhörig till någon med beroendeproblem.

Cannabishjälpen är en plats för alla som berörs av cannabis. Oavsett om du själv använder cannabis eller är anhörig.

Senast ändrad: 2016-03-18 11:03