Malmö stads priser inom miljö och hållbarhet

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.

Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

Nu är det hög tid att nominera miljöhjältar till Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad! Senast den 31 maj 2017 vill vi ha din nominering!

Den 12 augusti 2016 tillkännagavs 2016 års pristagare under Malmöfestivalen. I år gick delade Miljöpodden och KFUK-KFUM:s sjöscoutkår på prissumman.

Miljöpodden startades av sistaårsstudenter på Miljövetarprogrammet på Malmö högskola hösten 2015, och stöds av Studiefrämjandet. Podcasten erbjuder fördjupade samtal med experter om miljö och klimat på ett sätt som når ut till och inspirerar många. Med starkt engagemang har studenterna bidragit till att öka kunskapen om hur vi kan bygga ett hållbart samhälle.  

KFUK-KFUM:s sjöscoutkår i Malmö lär ungdomar och barn om segling, sjömanskap, natur och hållbar livsstil. Föreningen har höga ambitioner att mininera miljöpåverkan och miljötänket är centralt vid beslut i många frågor – såsom vid val av bottenfärg och planering av resrutter för sommarens äventyr.

Priset delades ut på Malmöfestivalen av miljönämndens ordförande, Carina Svensson. I juryn har politikerna Torbjörn Tegnhammar, Carina Svensson, Maria Zingmark, Bob Ericsson och Milan Obradovic ingått.

Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Prissumman är 30 000 kronor och belönar en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för hållbarhetsfrågor i Malmös näringsliv. Nominering sker under hösten och priset delas ut i februari på Malmö näringslivsgala. Årets vinnare blev Trianon med motiveringen:

Årets vinnare får priset för att gång på gång ha visat att social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och tillsammans kan generera såväl ekonomisk tillväxt som ett ökat förtroende för företaget. Med sin starka lokala förankring och sitt stora engagemang för Malmö och dess invånare har de blivit en stark och viktig aktör på fastighetsmarknaden i staden.

Övriga nominerade

By Frida EM: ”By Frida har ett unikt och snyggt sätt att skapa smycken av material som tappat sin ursprungliga funktion. By Frida har visat att hållbart mode kan både vara snyggt och attraktivt med kreationer som vi till exempel fått se på tv-galan Kristallen.”

Stena Fastigheter AB: ”Stena Fastigheter i Malmö visar exempel på hur energieffektivisering och satsning på sociala kärnvärden ger positiva effekter för hela företaget. Stena Fastigheter köper bland annat enbart grön el till sina fastigheter, är miljödiplomerade och jobbar mot tydliga mål för att minska elanvändningen.”