$left
$middle

Tillgänglighet för webbtjänsten Carlotta

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Carlotta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Nedladdningsbart dokument för utskrift

Tillgänglighet för webbtjänsten Carlotta Pdf, 91.5 kB.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

sv