$left
$middle

Bevarandearbete

Akvariet deltar i flera olika bevarandeprogram, nätverk och projekt.

Allt för många av jordens arter hotas av utrotning. Det gäller både växter, svampar och djur – och bland djuren finns både stora, välkända däggdjur, och små, till synes oansenliga fiskar och insekter som är starkt hotade. Jordens arter har genom årmiljarder genomgått fem stora massutdöenden – den senaste var när dinosaurierna dog ut för ca 66 miljoner år sedan. Forskare menar att vi just nu är mitt uppe i det sjätte massutdöendet – men den här gången bär människan skulden.

Snabblänkar till innehållet på sidan

Många olika hot

Några av de största hoten mot arters överlevnad är habitatförlust, invasiva arter och tjuvjakt. Habitatförlust betyder att arternas livsmiljöer förstörs, det kan vara genom skogsskövling, miljöfarliga utsläpp eller torrläggning av våtmarker. Invasiva främmande arter är arter som flyttats av människan från platsen där de hör hemma, och sedan släpps ut på en ny plats där de inte har några naturliga fiender. Sådana arter kan allt för lätt konkurrera ut inhemska arter, sprida sjukdomar eller förstöra odlingar.

I stället för fröbanker

För att skydda växtarter från utrotning finns fröbanker. Där sparas frön från jordens alla hörn, för att man ska kunna återkomma till dem ifall arter dör ut i det vilda. För att bevara djurarter däremot, krävs att det hålls levande djur, som får föröka sig och behålla hälsosamma gener. Här är många djurparker och publika akvarier en otroligt viktig del i hundratals olika bevarandeprogram världen över. Vi på Akvariet på Malmö museum har många arter som har en hotstatus enligt internationella Rödlistan IUCN, där några också ingår i olika nätverk för bevarande.

Ex situ och in situ

Det bästa vore förstås om vi kunde föda upp djur för att återinföra dem i sina naturliga miljöer – men än så länge är det omöjligt för många arter. Deras habitat är nämligen allt för utsatta av miljöförstöring för att de ska kunna överleva en utsättning.

Tills det är möjligt, är det därför viktigt att levande djur hålls på seriösa djurparker och akvarier, för att det ska finnas en mångfald av arter även i framtiden. Det kallas för ex situ-bevarande (ex situ betyder på annan plats) i motsats till in situ, som alltså betyder att man arbetar på plats där arten finns eller funnits naturligt.

Bevarandeprogram, nätverk och projekt

Akvariet på Malmö museum deltar i flera olika bevarandeprogram, nätverk och projekt:

Forskning

En mycket viktig del av djurparker och publika akvariers uppdrag är att bidra till forskning om djur, natur och ekosystem. Att samarbeta med akademisk forskning är viktigt för oss på Malmö Museum. Genom att vi håller många olika djur som fiskar, reptiler, amfibier och ryggradslösa djur – som lever i många olika miljöer – vill vi vara en naturlig plats för forskningen att ta del av.

Utbildning

Malmö museum ska vara en kunskapsspridande institution. Vår målsättning med Akvariet är att öka förståelsen och intresset för våra fantastiska djur och vår natur. Många barn och vuxna i Malmö får aldrig möjlighet att se vilda djur i verkligheten om de inte såg dem hos oss.

Folkbildande roll

Vi vill ha en folkbildande roll, eftersom mötet med djur ofta väcker intresse och nyfikenhet att lära sig mer. Med ett ökat intresse och mer kunskap om djur och natur kan fler människor engagera sig i dessa frågor, och i framtiden främja vilda djurs fortlevnad i det fria.

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv