$left
$middle

Blind grottetra

Helt blind fisk från Mexico.

  • Astyanax jordani
  • Nordamerika

I underjordiska grottor i Mexiko finns grupper med helt blinda fiskar. De föds med fungerande ögon, men ögonen försvinner när fisken bara är några veckor gammal.

Grottetror saknar mörkt pigment eftersom de aldrig utsätts för dagsljus. Därför är fisken lite genomskinlig och svagt rosa. De lever i stim i lugna delar av rinnande vatten.

Blind grottetra hittar du på avdelningen Djurens fantastiska funktioner på Akvariet.

Kontakta oss

sv