$left
$middle

Rödbukspiraya

Inte så farlig som man kan tro.

blind grottetra (fisk)
  • Pygocentrus nattereri
  • Sydamerika

Rödbukspirayans farlighet för människor är kraftigt överdriven. Men ett bett kan vara farligt eftersom pirayor lever i en tropisk miljö vilket gör att såret lätt blir infekterat. Bland pirayorna finns både fruktätande arter och rovfiskar.

Rödbukspiraya hittar du på avdelningen Djurens fantastiska funktioner på Akvariet.

Kontakta oss

sv