$left
$middle

Trädgårdsål

Liten uppstickare bland korallreven.

blind grottetra (fisk)
  • Heteroconger hassi
  • Indiska oceanen & Stilla havet

Trädgårdsålen lever i stora kolonier, men varje individ har sin egen lilla sandhåla. I den står ålen upprätt och delvis nedgrävd. Den vänder sig mot undervattensströmmen för att fånga byten som simmar förbi.

Om den känner sig hotad gömmer den sig helt genom att dra sig ner i sitt lilla hål i sanden. Trädgårdsålen finns på sandiga sluttningar i närheten av korallrev och andra rev.

Film

Trädgårdsål som äter

Trädgårdsål hittar du på avdelningen Djurens fantastiska funktioner på Akvariet.

Kontakta oss

sv