$left
$middle

Djurhållning

Malmö museum ska vara en kunskapsspridande institution. Vår målsättning med Akvariet är att öka förståelsen och intresset för våra fantastiska djur och vår natur.

Vi vill ha en folkbildande roll då mötet med djur ofta väcker intresse och nyfikenhet att lära sig mer. Med ett ökat intresse och mer kunskap om djur och natur kan fler människor engagera sig i dessa frågor, och i framtiden främja vilda djurs fortlevnad i det fria.

Många barn och vuxna i Malmö får aldrig möjlighet att se vilda djur i verkligheten om de inte såg dem hos oss.

Malmö museum har flera utbildade pedagoger som tar emot skolklasser och andra grupper för att sprida information och kunskap vidare. Det finns speciellt utformade pedagogiskaprogram om bland annat hotade arter, biologisk mångfald, djurs beteende och evolution,

Vanliga frågor och svar om djurhållning på Malmö museum

Vi får ofta frågor om akvariet, om skötsel, djurhållning och liknande. Här besvarar vi några av de vanligast förekommande frågorna.

Undrar du över något när det gäller djurhållningen på Malmö museum så kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv