$left
$middle

Ordlista

Här hittar du förklaringar till förkortningar och begrepp som används inom samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad.

A

AF: Arbetsförmedlingen​

AMA: arbetsmarknadsavdelningen

ASF: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

ASN: arbetsmarknads- och socialnämnden​

ASK: arbetsmarknadssekreterare​

AUB: arbetsmarknadsutbildning​

B

C

D

E

EASU: enheten för arbete och studier unga​

EBB: ekonomiskt bistånd och boende​

ESF: europeiska socialfonden​

F

FINSAM: "Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser via samordningsförbund" eller "Finansiell samordning (Finsam) bedrivs i samordningsförbund, som är en frivillig form av samverkan, och som bildas lokalt i landet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera kommuner och ett eller flera landsting."

FUB: förberedande utbildning​

FUT: felaktig utbetalning

G

GVF/Gyvux: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen​

H

I

IA-order: intresseanmälan för att anställa med stöd​

J

JOB: jobb- och utvecklingsgarantin​

K

KAA: kommunala aktivitetsansvaret​

KVL: karriärvägledning​

L

LFT: lönebidrag för trygghet i anställning

LFU: lönebidrag för utveckling i anställning​

LOU: lagen om offentlig upphandling​

LOV: lagen om valfrihetssystem

LUH: läkarutlåtande om hälsotillstånd​

LÖK: lokal överenskommelse​

M

MA: Malmö stad

N

NYJ: nystartsjobb

O

OSA: offentligt skyddat arbete​

P

PDM: personligt distansmöte​

PUT: permanent uppehållstillstånd

Q

R

ROM: rusta och matcha

S

SHL: Samhallanställning

SIG: sociala insatsgruppen​

SIP​: samordnad individuell plan

SIUS: särskilt introduktions- och uppföljningsstöd​

SKAT: sökandekategori​​

SMF: folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte​

SSK: socialsekreterare​​

SÖK: strategisk överenskommelse

T

TUT: tidsbegränsat uppehållstillstånd​

U

UGA: jobbgarantin för ungdomar​

UVAS: unga som varken arbetar eller studerar

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Kontakt

Saknar du något ord? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna:

Ulrika Määttä Lagerlöf, ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se

Jens Alfreds, jens.alfreds@malmo.se

Julia Gustafsson, julia.gustafsson@arbetsformedlingen.se

sv