$left
$middle

Utebliven etablering

Beskrivning

Utebliven etablering är ett Finsam-projekt med beviljad finansiering till och med 2024-06-30. Verksamheten finansieras av Finsam och sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och Malmö stad, arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Syftet är att förbättra samverkan runt SFI-studier samt att göra det lättare för Malmöbor att påbörja och fullfölja SFI.

Målgrupp

Primär målgrupp:

  • Handläggare och medarbetare i respektive organisation och civilsamhället

Sekundär målgrupp:

  • Utrikesfödda med svaga kunskaper i svenska språket, som inte är självförsörjande
  • SFI-studerande som är på väg att avbryta sina studier på grund av negativa eller okända orsaker

Rutinbeskrivning

Urval sker inom ramen för projektet. Se interna rutiner för vidare information.

Kontaktpersoner

Hanna Mächs, hanna.machs@malmo.se

Paulina Lundkvist, paulina.lundkvist@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv